Fiyat teklifi almak ve hasar işlemleri için WhatsApp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

-6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” ve “Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik” gereğince, kişisel verilerimin, özel nitelikli kişisel verilerimin, sağlık verilerimin “ ALİ OSMAN DEMİRAĞ SİGORTA ARA.HİZM.LTD.ŞTİ.” ‘ye tarafımca sözlü/ yazılı ve/veya elektronik ortamda verilen kimliğimi belirleyen veya belirlemeye yarayanlar da dahil olmak üzere her türlü kişisel verimin, “ALİ OSMAN DEMİRAĞ SİGORTA ARA.HİZM.LTD.ŞTİ. “ tarafından işlenmesine, iş gereği ile sağlık hizmeti, asistans hizmeti ve fırsat avantajı sağlayan şirket bilgilendirmeleri için verebilmesi ve bu hizmetlerin planlaması amacıyla, ilgili mevzuatlar kapsamında paylaşımın gerekli olduğu diğer kişi ve kuruluşlar ile paylaşılmasına; kişisel verilerimin, 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” nda ve tanımlanan kapsamda aşağıda detayları verilen kişisel verilerin işlenmesine,

-Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamenØ otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; kişinin kimliğine dair bilgilerin bulunduğu verilerdir; ad- soyad, T.C. Kimlik numarası, uyruk bilgisi, anne adı – baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet gibi bilgileri içeren ehliyet, nüfus cüzdanı ve pasaport gibi belgeler ile vergi numarası, SGK numarası, kredi kart bilgileri, imza bilgileri, taşıt plakası, taşınmaz adresi vb. bilgiler,

-Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamenØ otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; telefon numarası, adres, e-mail adresi, faks numarası, IP adresi gibi bilgiler,

-Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamenØ otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; fiziksel mekâna girişte, fiziksel mekanın içerisinde kalış sırasında alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler; kamera kayıtları,

-Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; fotoğraf ve kameraØ kayıtları (Fiziksel Mekân Güvenlik Bilgisi kapsamında giren kayıtlar hariç), kişisel veri içeren belgelerin kopyası niteliğindeki belgelerde yer alan veriler,

-Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamenØ otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; ALİ OSMAN DEMİRAĞ SİGORTA ARA.HİZM.LTD.ŞTİ.’ ne yöneltilmiş olan her türlü talep veya şikâyetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler,

İşbu metinde yer alan hususlarla alakalı ayrıca ALİ OSMAN DEMİRAĞ SİGORTA ARA.HİZM.LTD.ŞTİ. tarafından aydınlatma metni ile bilgilendirildiniz.