Fiyat teklifi almak ve hasar işlemleri için WhatsApp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Bireysel Emeklilik

emeklilik

Destek Emeklilik Planı

Asgari Katkı Payı: Aylık 100 TL olarak uygulanır.

Belirlenen katkı payı ödemeleri, aylık, üç aylık, altı aylık ve yıllık dönemlerde yapılabilir. Ödeme dönemine göre belirlenen katkı payının altında yapılan ödemeler, katılımcının emekliliğe hak kazanım süresinin hesaplamasında dikkate alınmaz.

Ek Katkı Payı: Katılımcı veya ad ve hesabına katkı payı ödeyen kişinin talebi doğrultusunda sözleşme süresi içinde herhangi bir zamanda ödenebilecek katkı pay tutarıdır.

Yönetim Gideri Kesintisi: Bu plan kapsamında sözleşme süresi boyunca yapılacak düzenli ve ek katkı payı ödemeleri için %5 oranında yönetim gider kesintisi uygulanır.

Fon İşletim Gideri Kesintisi: Emeklilik yatırım fonların net varlık değerleri üzerinden günlük olarak yapılacak olan kesinti oranları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Fon Adı Yıllık Bileşik Fon İşletim
Gider Kesintisi (%)
Günlük Fon İşletim Gider
Kesintisi (yüzbinde)
AXA Likit Karma Fonu

2,03

5,5

AXA Kamu Borçlanma Fonu

2,59

7

AXA Karma Dış Borçlanma Fonu

1.01

2,75

AXA Esnek Fon

2,59

7

AXA Hisse Senedi Fonu

2,59

7

 

Artı Emeklilik Planı

Asgari Katkı Payı: Aylık 150 TL olarak uygulanır. Belirlenen katkı payı ödemeleri, aylık, üç aylık, altı aylık ve yıllık dönemlerde yapılabilir. Ödeme dönemine göre belirlenen katkı payının altında yapılan ödemeler, katılımcının emekliliğe hak kazanım süresinin hesaplamasında dikkate alınmaz.

Ek Katkı Payı: Katılımcı veya ad ve hesabına katkı payı ödeyen kişinin talebi doğrultusunda sözleşme süresi içinde herhangi bir zamanda ödenebilecek katkı pay tutarıdır.

Yönetim Gideri Kesintisi: Bu plan kapsamında sözleşme süresi boyunca yapılacak düzenli ve ek katkı payı ödemeleri için en yüksek %4,5 oranında yönetim gider kesintisi uygulanır.

Bu planda, aşağıdaki koşullardan birini sağladığınız takdirde yönetim gideri kesintisini sözleşme sonuna kadar %1’e düşürme hakkınız bulunmaktadır. Buna göre;

  • Sözleşmenin birinci yılında ödenen toplam katkı payı tutarı, asgari katkı payının 25 katını (3.750 TL) aşması durumunda veya;
  • Sözleşmenin ikinci yılında ödenen toplam katkı payı tutarı, asgari katkı payının 50 katını (7.500 TL) aşması durumunda veya;
  • Sözleşmenin üçüncü yılında ödenen toplam katkı payı tutarı, asgari katkı payının 75 katını (11.250 TL) aşması durumunda

Takip eden katkı payından itibaren, emeklilik döneminize kadar artık yönetim gideri kesintisi %1 olarak uygulanır.

Fon İşletim Gideri Kesintisi: Emeklilik yatırım fonların net varlık değerleri üzerinden günlük olarak yapılacak olan kesinti oranları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Fon Adı Yıllık Bileşik Fon İşletim
Gider Kesintisi (%)
Günlük Fon İşletim Gider
Kesintisi (yüzbinde)
AXA Likit Karma Fonu

2,03

5,5

AXA Kamu Borçlanma Fonu

2,59

7

AXA Karma Dış Borçlanma Fonu

1.01

2,75

AXA Esnek Fon

2,59

7

AXA Hisse Senedi Fonu

2,59

7

 

Giriş Aidatı: Giriş aidatı, teklif formunun imzalandığı tarihte geçerli olan brüt asgari ücretin yarısı olup sözleşmenin ilk yılı içerisinde tahsil edilen toplam tutarı 120 TL’dir. Bu tutar tercih edilen katkı payı ödeme dönemine (aylık, üç aylık, altı aylık ya da yıllık) göre ödenebilir. Kalan kısmı ise Ertelenmiş Giriş Aidatı olarak, sözleşme yürürlük tarihinden itibaren 5 yıllık süre içinde katılımcının bireysel emeklilik sisteminden ayrılması, birikimlerini aktarması veya başka şirketteki hesabı ile birleştirmesi sonucu sözleşmesini sonlandırması durumlarında fon birikimlerden kesinti şeklinde tahsil edilir.

 

Tam Emeklilik Planı

Başlangıç Katkı Payı: Başlangıç katkı payı tutarı teklif aşamasında tahsil edilir. Başlangıç katkı payı en az 5.000 TL olmak üzere katılımcı tarafından belirlenecek bir tutarda olabilir.

Sözleşmenin yürürlüğe girmesi için başlangıç katkı payı tutarının teklif aşamasında ödenmesi gereklidir.

Asgari Katkı Payı: Asgari katkı payı aylık 200 TL olarak uygulanır.

Belirlenen katkı payı ödemeleri, aylık, üç aylık, altı aylık ve yıllık dönemlerde yapılabilir. Ödeme dönemine göre belirlenen katkı payının altında yapılan ödemeler, katılımcının emekliliğe hak kazanım süresinin hesaplamasında dikkate alınmaz.

Ek Katkı Payı: Katılımcı veya ad ve hesabına katkı payı ödeyen kişinin talebi doğrultusunda sözleşme süresi içinde herhangi bir zamanda ödenebilecek katkı pay tutarıdır.

Yönetim Gideri Kesintisi: Bu plan kapsamında sözleşme süresi boyunca yapılacak düzenli ve ek katkı payı ödemeleri için en yüksek %4, başlangıç katkı payından ise %1 oranında yönetim gider kesintisi uygulanır. 20.000 TL ve üzerindeki başlangıç katkı payı ödemelerine ise yönetim gider kesintisi uygulanmaz.

Bu planda, aşağıdaki koşullardan birini sağladığınız takdirde yönetim gideri kesintisini sözleşme sonuna kadar sıfırlama hakkınız bulunmaktadır. Buna göre;

  • Sözleşmenin birinci yılında ödenen toplam katkı payı tutarı, asgari katkı payının 25 katını (5.000 TL) aşması durumunda veya;
  • Sözleşmenin ikinci yılında ödenen toplam katkı payı tutarı, asgari katkı payının 50 katını (10.000 TL) aşması durumunda veya;
  • Sözleşmenin üçüncü yılında ödenen toplam katkı payı tutarı, asgari katkı payının 75 katını (15.000 TL) aşması durumunda

Takip eden katkı payından itibaren, emeklilik döneminize kadar artık yönetim gideri kesintisi alınmaz.

Fon İşletim Gideri Kesintisi: Emeklilik yatırım fonların net varlık değerleri üzerinden günlük olarak yapılacak olan kesinti oranları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Fon Adı Yıllık Bileşik Fon İşletim
Gider Kesintisi (%)
Günlük Fon İşletim Gider
Kesintisi (yüzbinde)
AXA Likit Karma Fonu

2,03

5,5

AXA Kamu Borçlanma Fonu

2,59

7

AXA Karma Dış Borçlanma Fonu

1.01

2,75

AXA Esnek Fon

2,59

7

AXA Hisse Senedi Fonu

2,59

7

Giriş Aidatı: Bu plan kapsamında sözleşme başlangıcında giriş aidatı alınmaz. Teklif formunun imzalandığı tarihte geçerli olan brüt asgari ücretin yarısı şeklinde belirlenen giriş aidatının tamamı ertelenerek sözleşme yürürlük tarihinden itibaren 5 yıllık süre içinde katılımcının bireysel emeklilik sisteminden ayrılması, birikimlerini aktarması veya başka şirketteki hesabı ile birleştirmesi sonucu sözleşmesinin sonlandırması durumlarında fon birikimlerden kesinti şeklinde tahsil edilir.