Fiyat teklifi almak ve hasar işlemleri için WhatsApp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Mühendislik Sigortası

mühendislik sigortası

İnşaat All Riskler
Doğal afetlerin ve ekonomik krizlerin sıkça yaşandığı ülkemizde çeşitli ölçekteki tüm yatırımların güvence altına alınması oldukça önem taşımaktadır.İnşaat Tüm Risk Sigortası’nın gerekliliği; projenin devamlılığın sağlanması, sermaye, iş gücü ve zaman kayıplarının önüne geçilmesi konularında ortaya çıkmaktadır.

İnşaat All Risk Sigortası; İnşaat faaliyetlerinin başlangıcından bitimine kadar geçen süre içinde, inşaat faaliyetlerine özgü ani ve beklenmedik sebeplerle ortaya çıkacak hasarların yanı sıra,

Doğal afetler (deprem, sel, seylap, toprak kayması, fırtına, Yangın, yıldırım, infilak, Hırsızlık, Şantiye-işletme kazaları, Dikkatsizlik, sabotaj  vb. nedenlerle oluşabilecek risklere karşı projeyi güvence altına alır.

Tek poliçede pek çok sigorta çeşidini toplayarak, daha ekonomik ve takibi daha kolay bir çözüm olanağı sunar.


İnşaat Sigortaları Poliçeleri Genel Şartları
Montaj All Riskler

Günümüzün hızla gelişen teknolojisi ve insan gereksinimlerinin çeşitlenmesi, sanayicileri fabrikalarını ve tesisleri yenilemeye ve yeni yatırımlar yapmaya yöneltmektedir. Yeni yatırımlar gerçekleştirilirken, olası maddi kayıpların önüne geçebilmek için Montaj Tüm Risk Sigortası bir gereklilik olarak karşımıza çıkmaktadır.

Montaj faaliyetlerinin başlangıcından bitimine kadar geçen süre içinde, montaj faaliyetlerine özgü ani ve beklenmedik sebeplerle ortaya çıkacak hasarların yanı sıra,

Doğal afetler (deprem, sel, seylap, toprak kayması, fırtına…)
Yangın, yıldırım, infilak Hırsızlık vb. nedenlerle oluşabilecek riskleri de güvence altına alır.

Tek poliçede pek çok sigorta çeşidini toplayarak, daha ekonomik ve takibi daha kolay bir çözüm sunar.

Montaj Sigortasını imalatçı veya satıcı (montaj işlerinden sorumlu ise), montaj işlerini yüklenen firma, monte edilecek ünite veya tesislerin sahibi yaptırabileceği gibi, her üçü de poliçede “sigortalı” olarak belirlenebilir.


Makine Kırılması Sigortası

Ekonominin temel unsurlarından biri sanayi ise, sanayinin temel unsurlarından birisinin, belki de en önemlisinin makineler olduğu bir gerçektir. Bu nedenle,makinelerin kullanımı kadar korunması ve güvence altına alınması da önemlidir.

Makine Kırılması Sigortası Teminatlar

Makine Kırılması Sigortasının sunduğu güvenceler;
Makine ve tesislerin deneme devresinden sonra,Normal çalışır halde iken
Aynı iş yerinde temizleme, revizyon veya yer değiştirme esnasında
Dururken ani ve beklenmedik her türlü sebepten meydana gelen maddi ziya ve hasarların gerektirdiği tamirat ve ikame masraflarını temin eder.

Makine Kırılması Sigortası ile teminat altına risklerden bazıları şunlardır;

İşletme kazaları
Hatalı tasarımın yol açacağı ziya ve hasarlar kısa devre, diğer elektriksel nedenler tıkanma, yabancı maddelerin girmesi kazanlardaki su eksikliği, su çekiçlemesi alçak basıncın yol açacağı deformasyonlar
Hatalı kullanım, bilgisizlik ve ihmal

Makina Kırılması Sigortası Genel Şartları

Elektronik Cihaz Sigortası

İş yerinizde bulunan elektronik cihazlar yaşamımızın ayrılmaz bir parçası. Onlar olmadan çalışma hayatı çok zahmetli ve sıkıcı olurdu herhalde. Sırf bu gerçek bile onların korunmasının ne kadar önemli olduğunu bize hatırlatıyor.

Elektronik Cihaz Teminatları

Elektronik Cihaz Sigortasının sunduğu güvenceler;
Cihazların deneme devresinden sonra, normal çalışır halde iken Aynı iş yerinde temizleme, revizyon veya yer değiştirme esnasında dururken ani ve beklenmedik sebeplerden meydana gelen maddi ziya ve hasarların gerektirdiği tamirat ve ikame masraflarını temin eder.

Teminat kapsamına giren risklerden bazıları şunlardır:

İşletme personelinin hatalı kullanımı
Hırsızlık Kısa devre, yüksek voltaj ve diğer elektriksel sebepler yangın,yıldırım,infilak
Fırtına, sel su baskını, yer kayması, toprak çökmesi gibi tabii olaylar, dahili su hasarları

Elektronik Cihaz Sigortaları Genel Şartları