Fiyat teklifi almak ve hasar işlemleri için WhatsApp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Nakliyat Sigortası

nakliyat

Nakliyat Sigortası ile malların bir yerden diğer bir yere taşınması, bu taşıma sırasında karşılanan tehlikeler ulusal ve uluslararası ekonomiler için göz ardı edilmeyecek derecede önemli olgulardan biridir. Dolayısıyla malların taşınması sırasında karşılaşacakları tehlikeleri güvence altına alması Nakliyat Sigortalarının konusunu oluşturmaktadır. Önceleri denizlerde başlayan taşımacılık daha sonra demir yolları ve kara yollarını günümüzde ise hava yollarını da kapsamına almıştır… Taşımacılığın gelişmesi ile birlikte Nakliyat Sigortalarının kapsamı büyümüş, taşımacılığın doğal tehlikelerine ilave olarak malların doğal niteliklerinden doğan tehlikeler ile bazı ticari tehlikeleri de kapsama dahil edilmiştir.

Kıymet Nakliyatı

Kıymet Nakliyat Poliçesi Umumi Şartları

Emtea

Emtea Nakliyat Sigortalı Genel Şartları

Yat – Gezinti Teknesi, Ticari Tekne

Tekne Poliçesi Genel Şartları

CMR Yurt Dışı Sorumluluk

CMR Konvansiyonu