Fiyat teklifi almak ve hasar işlemleri için WhatsApp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Sorumluluk Sigortası

sigorta

İşveren Mali Sorumluluk

İş yerinde meydana gelebilecek iş kazaları sonucunda, işverene yüklenebilecek hukuki sorumluluk nedeniyle, işverene bir hizmet akdi ile bağlı ve S.S.K.’na tabi işçiler veya bunların hak sahipleri tarafından, işverenden talep edilecek ve S.S.K.’nun sağladığı yardımların üstündeki ve dışındaki tazminat talepleri ile, yine aynı kurum tarafından işverene karşı iş kazalarından dolayı ikame edilebilecek rücu davaları sonucunda ödenecek tazminat miktarını, poliçede yazılı limitlere kadar temin eder.

İşveren Sorumluluk Sigortası Genel Şartları

Üçüncü Şahıs Sorumluluk

Bir işin yapılması sırasında, üçüncü şahısların ölmesi, yaralanması veya sakatlanması ile yine üçüncü şahıslara ait mallarda kayıp ve hasar meydana gelmesi halinde, poliçede gösterilen sıfat, faaliyet ve hukuki ilişkilerden dolayı sigorta ettirene karşı, üçüncü şahıslar tarafından ileri sürülecek zarar ve ziyan taleplerinin neticelerine karşı, hukuki sorumluluğa dair mevzuat hükümleri çerçevesinde ve belli limitler dahilinde, sigorta ettirenin hukuki sorumluluğunu teminat altına alır.

Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Sigortası Genel Şartları

Hırsızlık Sigortası

Hırsızlık Sigortası Genel Şartları

Asansör Sorumluluk

Asansör Kazalarında Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk Sigortası Genel Şartları

Özel Güvenlik Sigortası

Özel Güvenlik Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları

Mesleki Sorumluluk

Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları
Avukat Mesleki Sorumluluk
Hekim Mesleki Sorumluluk
Serbest Muhasebeci/Serbest Muhasebeci Mali Müşavir/Yeminli Mali Müşavir Mesleki Sorumluluk Sigortası

Maddi Zararlar Maddi Zararlar, İşletme faaliyetleri nedeniyle sigortalının Üçüncü Şahıslara vermiş olduğu maddi zararların sorumluluğunu teminat altına alır. Tamirhaneye bırakılan araçlarda çalınma, çarpılma ve çarpışma sonunda meydana gelen maddi zararları teminat altına alır.Ayrıca tamir için bırakılan araçların güzergahı poliçede belirtilmek koşuluyla 5 km.?lik yol denemesi sırasında uğrayabileceği kazalar sonucu meydana gelen maddi zararları da yasal sorumluluk çerçevesinde, poliçede yazılı limitlere kadar teminat altına alır.

Bedeni Zararlar ( Şahıs Başına )

Kazada zarar görenin maduriyetine karşı, bu teminatta belirtilen limit dahilinde ödeme yapılmasıdır. Tamirhanedeki faaliyetler sırasında üçüncü şahısların ölmesi, sakat kalması ve yaralanması sonucu meydana gelen bedeni zararları teminat altına alır.

Bedeni Zararlar ( Kaza Başına ) Bir olayda birden fazla kişi zarar gördüyse, bu durumda zararın bütünü için bu teminatın limiti azami sınır olurken, aynı zamanda Şahıs Başına Bedeni Zarar teminatında belirtilen limit de, bireylerin tek başlarına gördüğü zararlarda ödenecek üst sınırı göstermektedir.

Tüpgaz Sorumluluk

Bu sigorta, Likit Petrol Gazı (LPG) tüpleyen firmaların, doldurdukları veya doldurttukları ve yetkili bayileri vasıtasıyla veya doğrudan doğruya tüketiciye intikal ettirdikleri tüplerin kullanılmak üzere bulundurdukları yerlerde infılaki, gaz kaçırması, yangın çıkarması sonucu (kusurları olsun veya olmasın) verecekleri bedeni ve maddi zararlara karşı sorumluluklarını, aşağıdaki genel şartlar dairesinde temin eder.

Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası Genel Şartları

Tehlikeli Atık Mali Sorumluluk

Mali Sorumluluk Sigortası Yaptırma Yükümlülüğü

Ürün Sorumluluk ve Geri Çağırma Sigortası

Ürün Sorumluluk (Product Liability), sigortalının üretmiş olduğu ürünün üçüncü şahıslarda meydana gelebilecek, bedensel ve maddi zararlardan kanaklanabilecek tazminat taleplerine karşı teminat sağlayan bir sigortadır.

1985 yılında Avrupa Topluluğu “Ürün Sorumluluğu Direktifi” ni yayınladı. Bu direktife göre “üretici ürünündeki bir kusurun neden olduğu hasardan sorumlu”dur. Bunun yanında üreticinin sorumluluğu saklı kalmak kaydıyla, işin seyri içinde,satış ,kiralama, kiraya verme veya herhangi bir biçimde dağıtımını yapmak amacıyla bir ürün ithal eden herhangi bir kişi veya kuruluş, bu durumda üretici olarak kabul ediliyor ve satışını yaptığı ürünün üreticisi gibi sorumlu tutuluyor. Bu sebeple ürün sorumluluk sigortası ihracat yapan firmaların karşısına zorunluluk olarak çıkıyor.

Türkiye’de 4077 sayılı “Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun” ile kusurlu ürünlerin yol açacağı zararlara ilişkin sorumluluklar düzenlenmiştir. İlgili kanunun 4’üncü maddesinde “ Ayıplı Mal ve Hizmetler” başlığı altında, ayıplı maldan ve/veya ayıplı malın neden olacağı her türlü zarardan dolayı tüketiciye karşı satıcı, bayi, acente, üretici ve ithalatçının müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları, ayrıca satılan malın ayıplı olduğunun bilinmemesinin bu sorumluluğu ortadan kaldırmayacağı açıkça belirtiliyor.

Bu noktada satılıp alıcısına ulaşan ve kusurlu olduğu tespit edilen ürünlerin 3. şahıslarda bedeni ve maddi bir zarara sebebiyet vermesini engellemek üzere ürünlerin toplatılması masraflarını temin etmek üzere “Ürün Geri Çağırma (Product Recall)” Sigortası devreye girmektedir.

Her iki sigortada büyük tazminat talepleri karşısında zor duruma düşebilecek firmaları korumaktadır ve bu sebeple de “Kriz Yönetimi Poliçeleri” olarakta adlandırılmaktadır. Bu poliçelerinin hangi coğrafi alanlarda ve yetkili mahkemelerde geçerli olacağı da çok önemlidir. Mevcut acentelerimiz aracılığıyla Amerika,Kanada dahil olmak üzere dünyanın her yerinde geçerli olan poliçeler düzenlemekteyiz. Demirag Sigorta olarak yüksek teminat limitleri ve uygun fiyatlar sağlayarak bu konuda tecrübemiz ve bilgi birikimimiz açısından öncü bir konumda olduğumuzu söyleyebiliriz.

Sigortalıya neler sağlamaktadır?

Firmayı üründen kaynaklı hasarlarda tazminat talepleri ve yasal masrafları karşılanması konularında koruyor.
Uluslar arası sigorta şirketleri tarafından sigortalana ürünler, yurtdışındaki ithalatçılar tarafından tercih ediliyor.
Firmanın büyük bir tazminat talebiyle karşılaşması durumunda mali durumunu sarsacak ödemeler yapmasını engeller.
Firmaların üretim kalitelerini arttırarak sigortalanabilir riskelere sahip olmalarını sağlıyor.

Ürün Sorumluluk Sigortası formunu indirmek için tıklayınız! Formu doldurduktan sonra. Teklif al bölümünden forma ekleyerek bize ulaştırabilirsiniz.

Ürün Geri Çağırma Sigortası formunu indirmek için tıklayınız! Formu doldurduktan sonra. Teklif al bölümünden forma ekleyerek bize ulaştırabilirsiniz.